Products

SM 15 2 PLC

Art.-Nr. 19019013065000  
Description
 • Stückzahlvorgabe eng: 1-999999
 • Schnittbreite eng: 150 mm
 • Abmessungen eng: L670 x B430 x H570 mm
 • Elektroanschluss eng: 230V/50-60Hz
 • Luftanschluss eng: 6 bar
 • Motor eng: Servomotor
 • Vorschub eng: 1.0 m/sek.
 • Längeneingabe eng: digital 1-99999,9 mm
 • Vorschubeinrichtung eng: Zahnbänder oben und unten
 • Synchronlauf eng: 100% beider Bänder
 • Oberband eng: pneumatisch einstellbar
 • Zugkraft eng: bis zu 20kg je nach Material
 • Materialdurchmesser eng: 28 mm
 • Gewicht eng: 65 kg
 • Abschaltung eng: Materialende